займы онлайн наличными микрозаймы онлайн наличными займы онлайн микрозаймы онлайн срочные займы онлайн наличными срочные микрозаймы онлайн наличными займ онлайн микрозайм онлайн займ онлайн наличными микрозайм онлайн наличными займы онлайн наличными микрозаймы онлайн наличными

Archive for the ‘ANUNTURI’ Category

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor de identitate. Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document cu minim 15 zile şi maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 [...]

La Mulți Ani de Sfinții Petru și Pavel

Cu ocazia sărbătoririi pe data de 29 Iunie a Sfinților Petru și Pavel, urăm încă de pe acum tuturor cetățenilor care își vor serba cu această ocazie ziua de nume, un sincer și călduros LA MULȚI ANI! Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Măsuri pentru protejarea albinelor la aplicarea tratamentelor fitosanitare

În baza Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide , a Legii nr. 383/ 2013 a apiculturii şi a OG.4/1995 actualizată, vă comunicăm obligaţiile ce revin celor implicaţi în această acţiune.

Raport – privind starea econimică, socială și de mediu a orașului Sebiș în anul 2016

Document în fotmat PDF – RAPORT 2016

Spre Informare – Reguli de piață

ART. 7 (1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. (2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza [...]

Procedura de obţinere a atestatului de producător

Procedura de obţinere a atestatului de producător Extras din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ART. 3 (1) Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind: a) numele şi prenumele producătorului agricol; b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele [...]

Anunț de recrutare prin transfer la cerere – Biroul Impozite si Taxe Locale

  ANUNŢ privind declanşarea unei proceduri de recrutare prin transfer la cerere pentru ocuparea unui post de funcţionar public la Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Sebis                  Primăria orasului Sebis anunţă declanşarea unei proceduri de recrutare prin transfer la cerere pentru ocuparea unui  post de funcţionar public la Biroul Impozite si taxe  locale, astfel: – [...]

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale. Înscrierea datelor în [...]

Compartimentul Urbanism Atenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente. Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea [...]

Facilități fiscale

Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav şi accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele şi impozitele: pe clădiri şi teren aferent clădirilor, impozit pe autoturism, conform Noul Cod fiscal- Legea 227/ 2015. -clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul [...]