займы онлайн наличными микрозаймы онлайн наличными займы онлайн микрозаймы онлайн срочные займы онлайн наличными срочные микрозаймы онлайн наличными займ онлайн микрозайм онлайн займ онлайн наличными микрозайм онлайн наличными займы онлайн наличными микрозаймы онлайн наличными

Archive for the ‘ANUNTURI’ Category

Spre Informare – Reguli de piață

ART. 7 (1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. (2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza [...]

Procedura de obţinere a atestatului de producător

Procedura de obţinere a atestatului de producător Extras din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ART. 3 (1) Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind: a) numele şi prenumele producătorului agricol; b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele [...]

Anunț de recrutare prin transfer la cerere – Biroul Impozite si Taxe Locale

  ANUNŢ privind declanşarea unei proceduri de recrutare prin transfer la cerere pentru ocuparea unui post de funcţionar public la Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Sebis                  Primăria orasului Sebis anunţă declanşarea unei proceduri de recrutare prin transfer la cerere pentru ocuparea unui  post de funcţionar public la Biroul Impozite si taxe  locale, astfel: – [...]

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale. Înscrierea datelor în [...]

Compartimentul Urbanism Atenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente. Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea [...]

Facilități fiscale

Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav şi accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele şi impozitele: pe clădiri şi teren aferent clădirilor, impozit pe autoturism, conform Noul Cod fiscal- Legea 227/ 2015. -clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul [...]

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția

Atragem atenția că la nivelul orașului, gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. [...]

În atenția cetățenilor!

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau  înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport,  are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Contribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii şi au dobândit [...]

Calendarul obligațiilor fiscale pentru 2017

** 25 februarie. ONG-urile şi societăţile agricole trebuie să-şi declare profitul pe 2016 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri). ** 25 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-şi declare şi să plătească acest impozit pe anul 2016. Tot până în această zi trebuie plătite contribuţiile [...]

Câteva repere fiscale pentru anul 2017

Pe scurt, reperele fiscale ale anului 2017 sunt următoarele: Nivelul standard de TVA este de 19%, începând cu luna ianuarie 2017. Creșterea plafonului de 100.000 de euro la 500.000 de euro pentru veniturile unei societăți comerciale pentru a se califica ca micro-întreprindere. Conform noilor reglementări, impozitul pe venit pentru microîntreprinderi va fi de 1% pentru [...]

'