займы онлайн наличными микрозаймы онлайн наличными займы онлайн микрозаймы онлайн срочные займы онлайн наличными срочные микрозаймы онлайн наличными займ онлайн микрозайм онлайн займ онлайн наличными микрозайм онлайн наличными займы онлайн наличными микрозаймы онлайн наличными

Anunț de recrutare prin transfer la cerere – Biroul Impozite si Taxe Locale

 

ANUNŢ

privind declanşarea unei proceduri de recrutare prin transfer la cerere pentru ocuparea unui post de funcţionar public la Biroul Impozite si Taxe Locale

din cadrul Primăriei orasului Sebis

                 Primăria orasului Sebis anunţă declanşarea unei proceduri de recrutare prin transfer la cerere pentru ocuparea unui  post de funcţionar public la Biroul Impozite si taxe  locale, astfel:
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior

Persoanele interesate sunt invitate să depună la Primăria orasului Sebis, Piata Tineretului, nr. 1 în termen de 20 de zile de la publicarea acestui anunţ, respectiv până la data de 19  aprilie 2017,  următoarele documente:
- Cerere de transfer la cerere
- CV în format european
- Scrisoare de intenţie
- Acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor specifice
- Adeverinţă eliberată de instituţia angajatoare din care să reiasă funcţia pe care o ocupă în prezent.

 

Precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică  locală.
În situaţia în care vor exista mai multe cereri de transfer, va fi organizat un interviu pentru candidaţi, la o dată care va fi anunţată prin afişare la sediul Primăriei orasului Sebis, precum şi pe website-ul instituţiei www.primariasebis.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la  telefon 057/311.008.

 

post de consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii generale:
- Să fie funcţionar public, consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiţii specifice:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul -  în ştiinţe economice;

- Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- eficacitate, profesionalism, conștiinciozitate, promtitudine, corectitudine, acuratețe, creativitate, inventivitate, perseverență, competitivitate, perspicacitate în realizarea atribuțiilor corespunzatoare funcției și a obiectivelor individuale stabilite;
- atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor;
- colegialitate, colaborare, adaptarea lucrului în echipă;
- atitudine pozitivă, promotor al noului și adaptabilitate la nou;
- asumarea responsabilității;
- flexibilitate;
- aptitudini generale de învățare;
Nu a fost sancţionat disciplinar.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.