ÎN ATENȚIA CHIRIAȘILOR LOCUINȚELOR ANL

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada de valabilitate de 5 ani a contractului de închiriere  a cărui titular sunteţi, aferente locunţei ANL situată în Sebiş, Calea Aradului, nr. 3, judeţul Arad, expiră în data de 19.03.2015.

ANUNȚ ÎN FORMAT PDF

ANUNT CHIRIASI ANL

CERERE PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE

Read more »

Mare atenție!

Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale până în data de 31 martie. Dacă vor face aceste plăți până la data menționată mai sus vor beneficia de o reducere cu până la 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri  a aferente anului 2015.

În atenția cetățenilor!

Potrivit art. 254, 259, 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, orice persoană care dobândeşte, construieşte sau  înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport,  are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei Orașului Sebiș,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Read more »

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR RESTANȚIERI LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, vă rugăm să vă prezentați de urgența la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei Sebiș în vederea achitării lor, deoarece, în caz contrar vor fi aplicate penalități și majorări la sumele pe care le aveți deja de plătit și vor fi demarate procedurile de executare silită,fiind obligați să punem în practică aceste proceduri conform cerințelor legislației existente la nivel național.
Vă mulțumim!
Primăria Orașului Sebiș

Mare atenție!

Recomandăm cetățenilor să fie atenți cu persoanele străine pe care le primesc în case. Facem această recomandare deoarece au existat cazuri prin alte părți, când persoane străine, sub diverse pretexte au intrat în casele unor gospodari și le-au furat diverse lucruri.
Paza bună
trece primejdia rea!

Câteva dintre reperele fiscale ale anului 2015

25 februarie. ONG-urile şi societăţile agricole trebuie să-şi declare profitul pe 2014 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri).
25 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-şi declare şi să plătească acest impozit pe anul 2014. Tot până în această zi trebuie plătite contribuţiile la asigurările sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc şi pentru veniturile realizate din chirii sau investiţii (dobânzi bancare, dividende, câştiguri bursiere etc.). Read more »

Înscrierea în învățământul primar

Conform calendarului propus de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS),calendarul pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare încep în 17 februarie pentru prima etapă, iar pentru a doua etapă în 23 martie
In scopul informarii parintilor, se arata in proiectul metodologiei de inscriere, fiecare scoala va oferi informatii referitoare la locul de desfasurare a activitatii clasei pregatitoare  si anume la instituțiile școlare din Sebiș
Cele mai importante date din calendar sunt: Read more »

Principalele repere școlare ale anului 2015

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 – 2015, sunt: Limba şi literatura română (23 februarie), Matematică (24 februarie) şi Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (25 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie. Read more »

Înscrierea proprietăților în Registrul Agricol – obligatorie!

Înscrierea proprietăților în registrul agricol este obligatorie pentru toată lumea. În baza acestor înregistrări se identifică limitele de proprietate a tuturor și totodată se calculează și corelația cu taxele și impozitele aferente.
Mare atenție: în acest an se va verifica corelarea între ceea ce declară fiecare în registrul agricol și nivelurile impozabile pentru fiecare cetățean! Pentru cei în cazul cărora se vor constata diferențe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile guvernului. Read more »

Administrația locală începe anul 2015 în forță!

PICT0254 [800x600]Putem spune că la nivelul orașului Sebiș, administrația locală a început anul 2015 în forță! Începutul noului an a însemnat pentru primarul Feieș, noi lucrări de modernizare a orașului, noi lucrări menite a dezvolta Sebișul și a rezolva o seie de probleme cu care orașul nostru se confruntă.
Astfel, pe lângă problemele administrative de întocmire a bugetului local și a planului de investiții prevăzut pentru acest an, pe lângă demararea unor demersuri importante pentru deschiderea unor proiecte de atragere a unor fonduri europene necesare investițiilor în Sebiș, primarul Feieș a reușit să continue lucrările la construcția Casei de Cultură din Sebiș,  precum și să deschidă un nou șantier la Spitalul Orășenesc în vederea amenajării unei secții de ginecologie. Read more »